Mặt bằng Gem Riverside quận 2

Mặt bằng Gem Riverside tổng thể.

Mặt bằng Gem Riverside block 1-2-3-4 thuộc phân khu Ruby Riverside.

Mặt bằng block 1-2-3 căn hộ Gem Riverside

Mặt bằng căn hộ Gem Riverside Block 4

Mặt bằng Gem Riverside block 6 & 8 thuộc phân khu Saphire Riverside

Mặt bằng Gem Riverside block 6

Mặt bằng Gem Riverside block 6

Mặt bằng Gem Riverside block 8

Mặt bằng Gem Riverside block 8

0941033330